teškinti


teškinti
tẽškinti (-yti K), -ina, -ino Rtr, Š, FrnW, teškìnti, -ìna, -ìno 1. tr. KII105, K, , NdŽ, daryti, kad tikštų, taškyti: Paukštis sparnais teškina vandenį . Ratas ant ašies braškėdams sukasi sunkiai irgi, žemes bjaurias išplėšdams, tẽškina šmotais K.Donel. | refl. Rtr, Š, NdŽ, . 2. tr. NdŽ daryti, kad aptikštų, aptėkšti: Kam tẽškini drabužį su tiškais? J. | refl. Rtr, NdŽ. 3. intr. NdŽ varvėti, lašėti, tikšti: Lyja, net nuo stogų tẽškina Mrj. 4. intr. NdŽ, Al taškantis eiti, bristi: Tik klauso – kas per balą teški teški tẽškina Dkšt. Antai tẽškina gandras par pelkes Lkv. 5. tr. NdŽ, Kair, Žvr daužant trupinti: Stiklus tẽškinti . 6. tr. šnek. smarkiai mušti: Susigavęs tẽškyk iš abiej[ų] šonų snukį! Alv. 7. intr., tr. be nustojimo šaudyti: Atsikėlėm, klausom, aplink tik tẽškina Mtl. | refl.: Kad jie ėmė tẽškytis Smn. 8. tr. NdŽ greitai ką dirbti. | refl. tr. NdŽ. 9. intr. šnek. greitai eiti, važiuoti: Žiūrėk, jau ji ir tẽškina į turgų Gs. Turėsi pats į Simną tẽškyt Brb. Kelias kai stalas, – gali tẽškyt Ss. \ teškinti; apteškinti; atiteškinti; įteškinti; išteškinti; nuteškinti; parteškinti; priteškinti; suteškinti

Dictionary of the Lithuanian Language.